NJ

/ NJ 530

NUOVA JOLLY NJ 530 - Semi rigide de luxe avec moteur hors-bord

/ NJ 630

NUOVA JOLLY Prince NJ 630 - Semi rigide hors-bord haut de gamme

/ NJ 650 XL

NUOVA JOLLY NJ 650 XL - Semi rigide de luxe avec moteur hors-bord

/ NJ 700 XL

NUOVA JOLLY NJ 700 - Semi rigide luxe avec moteur hors-bord

/ NJ 700 SE@FISH

Nuova Jolly NJ 700 Seafish - Bateau de pêche gonflable semi-rigide à moteur hors-bord

/ NJ 850 XL

Nuova Jolly NJ 850 XL - bateau semi-rigide de luxe à moteurs hors-bord